späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
Ekonomická olympiáda na Slovensku

24.2. – 2.3.2022 sa konali krajské kolá 5. ročníka Ekonomickej olympiády na Slovensku.
Absolvovalo ich prostredníctvom 12 online podujatí až 540 súťažiacich zo všetkých ôsmich krajov, ktorí sa kvalifikovali zo školských kôl. Ekonomickú olympiádu na Slovensku organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Našu školu reprezentovali Viktória Fülöpová z V. AJ, Adrián Maco a Matej Marták zo IV. C.
Viktória Fülöpová v krajskom kole získala 2. miesto a postupuje do celoslovenského kola. Adrián Maco obsadil 6. m. a Matej Marták 11. miesto.

Srdečne blahoželáme!