späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
21. apríla 2022 sa uskutočnilo regionálne kolo 17. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan.
Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo:
Adrián Maco zo IV.C
Ivan Hugo Zelenák
Natália Novotová z V.AJ.

Naši študenti získali 1. miesto a postupujú do celoslovenského kola.
Na 2. mieste skončilo Gymnázium, Párovská, Nitra a na 3. mieste sa umiestnila Obchodná akadémia Topoľčany.
Srdečne blahoželáme!