späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
16. – 17. júna 2022 sa v priestoroch Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočnilo národné finále 17. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťažné tímy si navzájom preverili svoje vedomosti z európskej histórie, geografie, zaujímavostí o EÚ i svoju znalosť významných osobností a pamätihodností EÚ. Naši študenti Adrián Maco, Ivan Hugo Zelenák a Natália Novotová preukázali vysokú úroveň vedomostí a zručností. Umiestnili sa na 6. mieste. Blahoželáme!