späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
Dňa 24. 10. 2022 sa uskutočnilo elektronické kolo celoslovenskej súťaže Olympiády o Európskej únii. Našu školu reprezentovali: Adam Pápay, Dominika Dragúňová zo IV.A a Tamarka Dovičovičová zo IV.C pod vedením PhDr. Zelenkovej. Z 314 škôl postúpili do finále súťaže, ktorá sa uskutočnila 11.11. 2022 v Trnave. V celoslovenskom finále, ktoré prebehlo prezenčne, získali 2. miesto. Od 1. miesta našich študentov delilo len 0,5 boda. Okrem zaujímavých vecných cien náš tím dostal aj poukaz na zájazd do Štrasburgu. Študenti sa osobne zoznámili a komunikovali s europoslancami Michalom Wiezikom a Ivanom Štefancom.
Vyhlasovateľom súťaže je Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Záštitu nad podujatím prevzala predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, partnerom tohto ročníka Olympiády sa stala Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, europoslanci a Európsky dialóg.