späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
Život nikdy nie je ľahký. Je potrebné pracovať a plniť si povinnosti – povinnosti voči pravde, spravodlivosti a slobode. – John F. Kennedy
Na pozvanie europoslanca doc. Ing. Michala Wiezika, PhD. študenti Adam Pápay (4.A), Dominika Dragúňová (4.A), Tamara Dovičovičová (4.B) a David Kis (OK.A) s PhDr. Zelenkovou absolvovali poznávací pobyt v Štrasburgu, ktorý bol súčasťou výhry za 2. miesto v celoslovenskom kole Olympiády o Európskej únii. Navštívili viaceré historické pamiatky, Európsky parlament EÚ, absolvovali prednášku a besedu o EÚ s europoslancom Wiezikom. Pobyt bol obohacujúci o viaceré aspekty spoločenského života.