späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
02. 10. 2023 – 04.10. 2023 absolvovali študenti Adam Pápay, Dominika Dragúňová (bývalá 4. A) David Kis (bývalá VIII. OKA) a PhDr. Zelenková informačno-študijnú návštevu Bruselu (návšteva inštitúcií Európskej únie). Daný študijný pobyt dostali ako výhru za 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Mladý Európan 2023. Študenti dôstojne reprezentovali naše Golianko počas všetkých aktivít (besedy, prednášky, interaktívne hry, stretnutia s osobnosťami, ktoré pracujú v inštitúciách EÚ).