Chemická olympiáda dištančne.
https://gymgolchemia.webnode.sk/chemicka-olympiada/

Experimenty z chémie dištančne.
https://gymgolchemia.webnode.sk/novinky2/