späť na hlavnú stránku
RUSKÝ JAZYK
PK cudzích jazykov - sekcia Ruského jazyka v šk. roku 2023 / 24 pracuje v zložení:

členovia-Mgr.Anna Semenova

V tomto školskom roku sa vyučuje ruský jazyk na 4-ročnom gymnáziu v 1., 3 a 4. ročníkoch a pokračujeme aj v 8-ročnej forme gymnaziálneho štúdia v triede kvinta.
Ruský jazyk sa na gymnáziu vyučuje ako druhý cudzí jazyk s časovou dotáciou 3 vyučovacie hodiny týždenne v každom ročníku.
Ruský jazyk je na 8. mieste z 10 najrozšírenejších jazykov na planéte, je oficiálny v 17 krajinách a v mnohých má status - pracovníka medzinárodné organizácie vrátane OSN. Týmto krásnym a ľubozvučným slovanským jazykom vás budeme sprevádzať krok za krokom. Naučíme vás písať a čítať azbuku, spievať krásne ruské piesne, recitovať básne. Budete vedieť v bežných komunikačných situáciách rýchlo reagovať, vyjadrovať svoj názor na akúkoľvek tému. Absolvent sa vypracuje na úroveň B1 resp. B2.