späť na hlavnú stránku
RUSKÝ JAZYK
sekcia predmetovej komisie cudzích jazykov v školskom roku 2019/2020
pracuje v zložení:

Mgr. Marta Turanová / vyučuje v triedach : PA, I.B, II.A, III.B a IV.B /
Mgr. Martina Filová / v III.C /
Mgr.Ľubica Barátová / I.C /

V tomto školskom roku začíname s vyučovaním ruského jazyka aj na osemročnom gymnáziu – v príme.