späť na hlavnú stránku
RUSKÝ JAZYK
RUSKÝ JAZYK

- sekcia predmetovej komisie cudzích jazykov v školskom roku 2017/2018 pracuje v zložení:
Mgr. Martina Filová / v I.C a IV.B /,
Mgr. Marta Turanová / vyučuje v triedach : I.B, II.B, III.A a III.B /

Zaujímavosti z minulého školského roka 2016/17:
Účastníci 3-týždňového letného / júl-august 2016/ poznávacieho a jazykového pobytu v Ruskej federácii – vo Voroneži a v Moskve sa podelili so svojimi zážitkami prostredníctvom prezentácií na hodinách ruského jazyka vo všetkých triedach, kde sa ruský jazyk vyučuje.
Tak, ako po minulé roky, sme zorganizovali olympiádu v ruskom jazyku. Celkovo v školskom kole súťažilo 15 žiakov 2., 3. a 4. ročníka 4-ročného a 5-ročného štúdia v dvoch kategóriách - B1 a B2. Lenka Titková zo IV.B triedy zvíťazila v krajskom kole v kategórii B2 a v celoslovenskom kole bola úspešnou riešiteľkou / 7.miesto/.

Srdečne blahoželáme k peknému umiestneniu.

Ak hľadáte fakty o Rusku, chcete si pozrieť televízne vysielanie v ruštine alebo potrebujete niečo napísať v azbuke, hľadajte na
http://rr.moa-jc.cz
http://www.1tv.ru
http://www.translit.ru