späť na hlavnú stránku
RUSKÝ JAZYK
- sekcia predmetovej komisie cudzích jazykov v školskom roku 2018/2019 pracuje v zložení:
Mgr. Marta Turanová / vyučuje v triedach : I.A, II.B, III.B, IV.A a IV.B /
Mgr. Martina Filová / v II.C /