späť na hlavnú stránku
RUSKÝ JAZYK
PK cudzích jazykov - sekcia Ruského jazyka v šk. roku 2022 / 23 pracuje v zložení:

členovia-Mgr.Anna Semenova

V tomto školskom roku vyučujeme ruský jazyk na 4-ročnom gymnáziu vo všetkých ročníkoch a pokračujeme aj v 8-ročnej forme gymnaziálneho štúdia v triede sekunda.

Ruský jazyk sa na gymnáziu vyučuje ako druhý cudzí jazyk s časovou dotáciou 3 vyučovacie hodiny týždenne v každom ročníku.
Týmto krásnym a ľubozvučným slovanským jazykom vás budeme sprevádzať krok za krokom.
Naučíme vás písať a čítať azbuku, reagovať v bežných komunikačných situáciách, ale i vyjadriť svoj názor či lúskať literárne diela v origináli. Absolvent sa vypracuje na úroveň B1 resp. B2.