späť na hlavnú stránku
RUSKÝ JAZYK

48.ročník Olympiády v ruskom jazyku

13.12. a 15. 12. 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo, ktorého sa zúčastnili žiaci študujúci ruský jazyk.
Súťažili v dvoch kategóriách : B1 – 10žiakov a B2 – 14 žiakov.

Výsledky :
B 1: 1.miesto: Jakub Tehlár, I.C
2.miesto: David Kecskes, I.C
3.miesto: Eva Kozárová, I.C

B 2: 1.miesto: Kristína Mazáková, V.AJ
2.miesto: Ivana Šípošová, V.AJ
3.miesto: Martina Končálová, III.A


Do krajského kola ORJ postupujú žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom mieste vo svojej kategórii.

Všetkým srdečne blahoželáme k umiestneniu.