späť na hlavnú stránku
RUSKÝ JAZYK
Školské kolo olympiády v ruskom jazyku

Školský rok 2019/2020 je pre ORJ jubilejný - je to už 50. ročník.

4.12.2019 sme uskutočnili ORJ, ktorej sa zúčastnilo 14 žiakov.
Žiaci umiestnení na 1.mieste vo svojej kategórii postupujú do krajského kola.

Výsledky súťaže:

Srdečne blahoželáme víťazom a želáme im úspech aj v ďalších kolách súťaže!
Predmetová komisia CJ - sekcia ruský jazyk