späť na hlavnú stránku
RUSKÝ JAZYK
Školské kolo olympiády v ruskom jazyku

24.11.2020 sme uskutočnili školské online kolo olympiády v ruskom jazyku. Mali sme dve kategórie.
Žiaci umiestnení na 1.mieste vo svojej kategórii postupujú do krajského kola.
kategória B1 - IVAN AMBRÓZI , 1.C.
kategória B2 -
1.miesto SÁRA ĎURIŠOVÁ, 4.B.
2.miesto SILVIA GERGELYOVÁ, 4.B.

Srdečne blahoželáme víťazom a želáme im úspech aj v ďalších kolách súťaže!
Predmetová komisia CJ - sekcia ruský jazyk