späť na hlavnú stránku
RUSKÝ JAZYK
V Krajskom kole olympiády z ruského jazyka našu školu reprezentovali:
Ivan Ambrózi z I.C. v kategorii B1
Sára Ďurišová zo IV.B. v kategórii B2

Obom súťažiacim srdečne blahoželáme, umiestnili sa na 4.mieste.