späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
Zloženie predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry školský rok 2018/2019


Predseda PK: PhDr. Darina Račková SJL/HIS

Zástupca predsedu: Mgr. Renáta Lukačková SJL/DEJ


Členovia PK: PhDr. Vlasta Zelenková SJL/OBN/FIL
PaedDr. Beata Solčanská SJL/DEJ/ETV
PaedDr. Jana Stanková SJL/VYV
Mgr. Iveta Palková SJL/DEJ