späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
PLÁNOVANÉ EXKURZIE PK SJL
2017/2018


Prehľad naplánovaných exkurzií:

Slovenské národné literárne múzeum v Martine (4. ročník + bilingválny ročník, termín: október 2017) – organizačne zabezpečí PhDr. Račková. Ide o jednodňovú exkurziu v dvoch termínoch (priestory múzea kapacitne naraz neobsiahnu počet našich maturantov).

I. Krasko – Piešťany (III. ročník + III. bilingválny ročník, septima, termín: september/október 2017) – organizačne zabezpečia PaedDr. Stanková, PhDr. Zelenková. Ide o jednodňovú exkurziu v dvoch termínoch (priestory múzea kapacitne naraz neobsiahnu počet našich tretiakov).

návšteva knižnice (nie je celodenná akcia, I. ročník + I. bilingválny ročník, kvinta, príma, termín: podľa aktuálnej ponuky Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre).