späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
PROJEKTY PK SJL 2019/2020

OZVENA

Školský časopis, ktorý koordinujú: Mgr. Iveta Palková a Mgr. R. Lukačková.
Šéfredaktorkou časopisu je: Veronika Hubinská.
Ciele činnosti:
- Umožniť literárne talentovaným žiakom publikovať svoje práce.
- Umožniť žiakom s novinárskou ambíciou realizovať sa priamo v školskom prostredí.
- Zvýšiť záujem žiakov školy o dianie na škole.
- Podporiť hrdosť žiaka na školu, ktorú navštevuje.
- Informovať o najzaujímavejších aktivitách a úspechoch školy.
- Podporovať tímovú spoluprácu žiakov.
- Trh práce je aj o súťaživosti a preto školský časopis Ozvena každoročne bojuje o prvenstvo v súťaži školských časopis Štúrovo pero. Žiaci tak majú šancu zakúsiť konkurenčný boj, v ktorom rozhoduje kvalita, ale i schopnosť predať svoj produkt, zaujať.


- Projekt - Čítam, pochop, použi a poznaj! Ide o pokračovanie dvojročného projektu, ktorý sa rozbehol v školskom roku 2019/2020. Súčasťou je plánovaná dvojdňová exkurzia (projekt má byť ukončený v decembri, exkurzia prebehne do tohto termínu). Zodpovedná: PaedDr. Stanková.


- Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu: PhDr. D. Račková a PhDr. V. Zelenková.
- Výsledky projektov budú prezentované študentom školy formou prezentácie v programe Power Point vo vestibule školy a na webovej stránke školy.
NOVINKY