späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
KRÚŽKY A BESEDY 2019/2020

BESEDY

PK SJL navrhuje besedu s grafológom i besedu so spisovateľom/umelcom – organizačne zabezpečí PaedDr. J. Stanková.

KRÚŽKYSLOLITÚRA (PhDr. D. Račková)

KRÚŽOK ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA (Mgr. R. Lukačková)
NOVINKY