späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK

Gratulujeme!
Liana Vidová získala 1. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži sci-fi a fantasy.
Víťazná práca každoročne získava Cenu Gustáva Reussa. Prvé tri ceny boli dotované aj finančne a zhruba dvadsiatka najlepších súťažných literárnych prác vychádza po každom ročníku knižne v zborníku
Krutohlav.
Súťaž je pomenovaná podľa Gustáva Maurícia Reussa, rodáka z Revúcej, ktorý tu v roku 1856 napísal prvé sci-fi dielo na našom území „Hviezdoveda alebo
životopis Krutohlava, čo na Zemi, okolo Mesiaca a Slnka skúsil a čo o obežniciach, vlasaticiach, pôvode a konci sveta vedel“, skrátene známe ako Hviezdoveda,
ktoré popisuje cestu balónom na Mesiac. Kuriozitou je, že tento rukopis vznikol o sedem rokov skôr, ako vôbec prvý román svetovo najznámejšieho
spisovateľa tohto žánru Julesa Verna.

NOVINKY