späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
„Dobrý spisovateľ prestane tam, kde by iní pokračovali a pokračuje tam, kde by iní prestali.“
(I.Forbáth)
V 33. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2022 naša Ninka Kadáková z VIII.OKA získala dňa 21. 10. 2022 krásne III. miesto v III. vekovej kategórii – PRÓZA. Ide o súťaž určenú začínajúcim neprofesionálnym autorom. Ninka, srdečne Ti blahoželáme a želáme veľa ďalšej radosti i tvorivosti v práci s písaným slovom.