späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
V rámci školskej projektovej aktivity Divadlo v škole si v júni študenti I.C spríjemnili hodiny literatúry kreatívnym spôsobom. Teoretické vedomosti z diel Antigona, Hamlet a Lakomec aplikovali do praktickej roviny – vytvorili kvalitný scenár a zahrali si literárne postavy ako skutoční herci. Bol to pôsobivý umelecký zážitok.