späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
Mladí ľudia z Golianka čítali knihy súčasných slovenských autorov bez toho, aby osobne súťažili o cenu víťaza!


Vybraní študenti z II.AJ a IV.AJ sa zapojili do projektuCeny René – Anasoft litera gymnazistov (projekt podporujúci rozvoj KRITICKÉHO MYSLENIA).

Oceneným v tejto súťaži je nominovaný autor/autorka za rok 2021. Gymnazisti sa podieľali na hodnotí nominovaných literárnych diel, ktoré prečítali v čase od septembra do novembra 2021:
Nataša Holinová – Prípad starej dámy
Barbora Hrínová – Jednorožce
Jana Juráňová – Naničhodnica
Richard Pupala – Ženy aj muži, zvieratá
Zuzana Šmatláková – Nič sa nestalo


Čítali so zanietením. Súčasná slovenská literárna tvorba ich zaujala. K prečítanému textu pristupovali zodpovedne a kriticky. Napísali kvalitné recenzie, ktoré boli podkladom nominácie jednej z uvedených kníh.
V priebehu novembra 2021 sa v druhej fáze projektu zúčastnili online besied so spisovateľmi.
Projekt vyvrcholil dvomi záverečnými online besedami. Najskôr sa stretli študenti Golianka, ktorí knihy čítali a dohodli sa na nominácii jednej, pre nich najpozoruhodnejšej knihy. Beseda medzi žiakmi navzájom bola vzájomných obohatením a umožnila každému z nich rozvíjať vlastnú interpretačnú i argumentačnú schopnosť. Nominovanou knihou sa stal titul Prípad starej dámy. Vybrali si tiež delegátov, ktorí našu školu reprezentovali na online celoslovenskom podujatí Ceny René dňa 02. 12. 2021. Jakub Remeň a Simonka Kapusníková z II.AJ sa tejto úlohy zhostili so cťou.
Ďakujem menovite žiakom, ktorí sa na projekte podieľali a nezištne investovali svoj vzácny osobný čas na podporu tohto literárneho celoslovenského projektu:

II.AJ: Ema Drábeková, Barbora Ďuríková, Nina Eliášová, Simona Kapusníková, Jakub Remeň, Leoni Martonošiová, Ema Riznárová, Katarína Karin Vargová
IV.AJ: Jasmína Miťková, Lucia Novotná, Michaela Zúziková, Daniel Badi a Veronika Koščialiková.


Koordinátorka projektu: PhDr. Darina Račková (PK SJL)