späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
Dňa 10. 02. 2023 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 2022/2023. Súťažilo sa v troch kategóriách:
• A – 30 súťažiacich,
• B – 27 súťažiacich,
• C – 7 súťažiacich.

Ráno sme našich hostí privítali v školskej jedálni. Úvodné slovo mala naša pani riaditeľka, RNDr. Zuzana Hurtová. Organizačné pokyny súťažiacim a ich sprevádzajúcim pedagógom pripomenula predsedníčka KK OSJL pre Nitriansky kraj, PhDr. Darina Račková.
Súťažilo sa od 9.00 hod.:
• Prvá časť – TEST NA ČÍTANIE S POROZUMENÍM (30 minút),
• Druhá časť – VLASTNÁ TVORBA TEXTU (30 minút),
• Tretia časť – REČNÍCKY PREJAV.

Našu školu zastupovali 2 študenti, ktorí sa dostali aj do tretej časti súťaže, kam postúpilo iba 12 najúspešnejších súťažiacich. Ich výsledky sú pre nás potešením:
EVELYN FAZEKAŠOVÁ (III.AJ) – 1. miesto v kat. B (POSTUP DO CELOSLOVENSKÉHO KOLA),
DANIEL BADI (V.AJ) – 4. miesto v kat. A.
Ďakujeme aj ochotným študentom z III.AJ za ich zodpovednú a flexibilnú asistenčnú výpomoc v priebehu celej súťaže (Michaela Nosianová, Ema Riznárová, Peter Prvák a Jakub Remeň).

NOVINKY