späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry zaznamenala v školskom roku 2021/2022 niekoľko výraznejších úspechov.

„Nehovor, pokiaľ tvoje slová nie sú lepšie než ticho.“ (Budha) Aj takto možno označiť súťažné práce Simonky Valovej a Andreja Čerňanského zo VII.SPA, ktorí sa zapojili do krajského kola súťaže Mladý moderátor. Ich spracovanie súťažných videí bolo svieže, študentské a obohacujúce. Simonka Valová sa umiestnila na 1. mieste a postúpila do celoslovenského kola. Andrej Čerňanský zabodoval v tesnom závese za ňou na krásnom 2. mieste.

Naše žiačky získali dve ceny v literárnej súťaži Cesty za poznaním minulosti. Do literárnej časti súťaže bolo zaslaných z celého Slovenska 250 prác, o to viac sa tešíme, že práve naše žiačky sa umiestnili na prvých dvoch priečkach. Prvé miesto: Anna Čavčíková zo VI.SXA, druhé miesto: Ela Lovászová z III.A.

Rok čo rok sa na počesť básnika Ladislava Novomeského usporadúva celoslovenská autorská súťaž, ktorej cieľom je objaviť nové literárne talenty. Tento rok išlo už o 35. ročník. Nina Kadáková, žiačka VII.SPA, sa umiestnila na krásnom 1. mieste. Súťažila v II. kategórii.

12. ročníka celoslovenskej súťaže Esej Jána Johanidesa sa zúčastnilo 122 študentiek a študentov stredných škôl. Medzi ocenenými boli aj naši študenti.
Ocenenie za literárne spracovanie témy: „Obávam sa, že sa blížime k obdobiu, keď sa ľudia budú dorozumievať ochudobneným jazykom ako v komikse.“ (Ján Johanides) získala Simona Kapusníková z II. AJ.
Ocenenie za literárne spracovanie témy: „Vnútorná dôstojnosť je odjakživa spojená i s pocitom slobody.“ (Ján Johanides) získala Evelyn Fazekašová z II. AJ.
Ocenenie za literárne spracovanie témy: „Zem hrá hudbu pre tých, ktorí počúvajú.“ (výrok pripisovaný Williamovi Shakespearovi) získala Ela Lovászová z III.A.

V Krajskom osvetovom stredisku v Nitre sa už tradične konala súťaž Hviezdoslavov Kubín. V obvodnom kole III. súťažnej kategórie s postupom do okresného kola sa úspešne umiestnili: Lea Barátová, III.TA – 1. miesto (poézia) a Daniela Račková, II.SA – 2. miesto (próza). V okresnom kole bola Daniela Račková z II.SA ocenená porotou čestným uznaním. V IV. kategórii sa súťažilo v regionálnom kole, kde sme opäť zaznamenali výrazné úspechy: POÉZIA – Anna Čavčíková, VI.SXA – 2. miesto, Hannah Gilan, IV.AJ – 3. miesto, PRÓZA – Martin Kettman, I.AJ – 1. miesto, Alica Rigóová, I.AJ - 2. miesto. V krajskom kole súťaže sa Martin Kettman z I.AJ umiestnil na 2. mieste s postupom do celoslovenského kola a Anna Čavčíková zo VI.SXA na krásnom 3. mieste. V rečníckej súťaži Štúrov Zvolen 2022 zviditeľnili našu školu i jej dobré meno až štyria naši žiaci. V II. kategórii sa na prvom mieste umiestnila Daniela Račková z II.SA s postupom do celoslovenského kola a čestné uznanie získala Stela Kriváčková z III.TA. V III. kategórii sa na prvom mieste umiestnila Evelyn Fazekašová z II. AJ s postupom do celoslovenského kola a 2. miesto obsadil Daniel Badi zo IV. AJ.
Do XXX. ročníka celoštátnej literárnej súťaže dospelých začínajúcich autorov POETICKÁ ĽUBOVŇA 2022 bolo zaslaných celkovo 361 prác. Medzi ocenenými študentmi bola aj naša talentovaná študentka, Nina Kadáková zo VII.SPA, ktorá získala za svoju prozaickú tvorbu ČESTNÉ UZNANIE. Cenu Gustava Reussa získala Liana Vidová zo VI.SXA, ktorá sa umiestnila na 1. mieste v celoslovenskej literárnej súťaži sci-fi a fantasy. Víťazná práca je finančne dotovaná a dostáva sa do prvej dvadsiatky najlepších súťažných literárnych prác, ktoré po každom ročníku vychádzajú knižne v zborníku Krutohlav. Školský časopis OZVENA pod taktovkou Patrika Kollára zo IV.B triedy získal v súťaži Štúrovo pero 2022 CENU TELEVÍZIE MARKÍZA 3. stupňa. V krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry reprezentovali našu školu: Evelyn Fazekašová z II.AJ v kategórii B (2. miesto) a Ema Kmeťová zo VII.SPA v kategórii A (2. miesto).

NOVINKY