späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
Exkurzia Piešťany
Dňa 27. 09. 2019 sme sa s triedami III.C a VII.SPA zúčastnili literárnej exkurzie v Pamätnej izbe Ivana Krasku v Piešťanoch. Pedagogický dozor: PhDr. V. Zelenková a Mgr. I. Palková.
Expozícia I. Krasku bola po roku 1989 za spolupráce manželov Ladislava a Evy Mňačkovcov (dcéry I. Krasku) umiestnená v básnikovom piešťanskom byte, v ktorom básnik s manželkou žil v rokoch 1943 – 1958.
Študentov zaujal výklad osvetovej pracovníčky, ktorá fundovane rozprávala o živote a diele Ivana Krasku, recitovala aj interpretovala jeho básne. Oživením bola expozícia, bohatá na dokumenty, fotografie, nábytok a predmety viažuce sa k osobe básnika a jeho rodiny. V interiéri sa nachádzajú aj diela známych výtvarných umelcov. Sú tu obrazy od Janka Alexyho, Martina Benku, Aurela Kajlicha, Maji Dusíkovej, Jozefa Šturdíka; plastiky od Františka Gibalu, Františka Úprku, Jozefa Kostku, Ladislava Poláka a Tibora Bártfaia.
NOVINKY