späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
Mladý moderátor 2019
Dňa 24. 10. 2019 sa naši študenti (Dominik Čačík, Michael Kalaba, Nikola Horniaková, Daniel Badi a Simona Valová) zúčastnili na súťaži Mladý moderátor, ktorú organizovalo Krajské osvetové stredisko v Nitre. Všetci súťažiaci boli kreatívni, zanietení a naplno si užívali príležitosť účinkovať v svetle reflektorov. Mimoriadnu cenu poroty získal Daniel Badi, ktorý oslovil hodnotiteľov veľmi invenčným prejavom.
Žiakov na súťaži sprevádzala: PhDr. Darina Račková.
Všetkým súťažiacim ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu našej školy.
NOVINKY