späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
Literárna exkurzia – Martin 2019
Dňa 23. 10. 2019 študenti IV.B a IV.C navštívili Slovenské národné literárne múzeum v Martine. Naši maturanti si mali možnosť zopakovať slovenskú literárnu históriu a pripomenúť si našich najagilnejších národovcov. Lektorka v múzeu poukázala na odkaz umeleckej tvorby slovenských literátov, ktorý má čím osloviť aj súčasných mladých ľudí, pretože je nadčasový.
Študenti sa v sprievode lektorky zúčastnili tiež prehliadky Národného cintorína v Martine. Mali možnosť symbolickou sviečkou vyjadriť pietnu spomienku na najznámejšie osobnosti nášho národa.
Žiakov na exkurzii sprevádzali: PaedDr. Jana Stanková, Mgr. Soňa Kisová a PhDr. Darina Račková.

NOVINKY