späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl a je každoročne vyhlasovaná a organizovaná ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.

V školskom roku 2019/2020 sa v školskom kole umiestnili na prvých postupových miestach:
v kategórii A – Richard Bönde zo IV.AJ, pripravovala Mgr. R. Lukačková,
v kategórii B – Timotej Sokol z II. A, pripravovala PhDr. V. Zelenková,
v kategórii C – Katarína Vojteková z III. TA, pripravovala PaedDr. J. Stanková.

VÝSLEDOK OKRESNÉHO KOLA OSJL v kategórii C: Katarína Vojteková z III.TA sa umiestnila na krásnom 1. mieste a postúpila do krajského kola.


KRAJSKÉ KOLO sa uskutoční 13. 2. 2020 na pôde nášho Gymnázia na Golianovej ulici v Nitre.


Nitra 25. 1. 2020
Zapísala: PhDr. Darina Račková

NOVINKY