späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka prebiehalo v školskom roku 2019/2020 opäť na pôde nášho Gymnázia na Golianovej ulici v Nitre. Dna 13. 2. 2020 sa u nás stretlo 59 súťažiacich, ktorí si v troch súťažných kategóriách v silnom konkurenčnom boji zmerali svoje znalosti z rodného jazyka. Súťažilo sa v troch oblastiach: čítanie s porozumením, transformácia textu a rečnícky prejav. Študentom našej školy sa podarilo v dvoch súťažných kategóriách umiestniť na krásnom prvom mieste. Sme hrdí na Richarda Böndeho zo IV.AJ (v kategórii A) a Timoteja Sokola z II.B (v kategórii B). Našim chlapcom toto umiestnenie umožnilo postup do celoslovenského kola, ktoré sa malo konať 20. – 21. 4. 2020, ale vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa táto súťaž bude realizovať v náhradnom termíne. Držme im palce! Zároveň ďakujeme aj žiačke Kataríne Vojtekovej, víťazke okresného kola OSJL, ktorá sa v krajskom kole umiestnila na krásnom 4. mieste. Veľká vďaka patrí aj našim učiteľkám, ktoré žiakov do súťaže pripravovali: Mgr. Renáta Lukačková, PaedDr. Jana Stanková a PhDr. Vlasta Zelenková.


NOVINKY