späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
3. decembra 2020 sa študenti III.A, III.B a III.C v sprievode PaedDr. J. Stankovej, Mgr. I. Palkovej a PhDr. V. Zelenkovej zúčastnili na divadelnej adaptácii románu Hlava XXII od významného amerického autora Josepha Hellera v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Dielo patrí k najznámejším a najpopulárnejším literárnym dielam XX. storočia. Nielen preto, že reaguje na skúsenosti z 2. svetovej vojny, ktorej sa autor aktívne zúčastnil, ale aj preto, že nekompromisne pomenúva absurdné mechanizmy ľudskej spoločnosti, v ktorej predpisy prekračujú všetko ľudské. Človek sa v danom prostredí dobrovoľne vzdáva svojej slobody v prospech domnelej spokojnosti. Výnimkou je hlavná postava, vojak Yossarian, ktorý hľadá možnosti, ako sa z tejto situácie vymaniť. Nie je hrdinom, iba celkom obyčajným človekom, ktorý sa pokúša žiť a prežiť bez dogiem, na základe vlastných predstáv a pravidiel.

NOVINKY