späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
Hviezdoslavov Kubín 2020 – KOS Nitra
Obvodné kolo
2. a 3. kategória

Naše gymnázium reprezentovali: Anna Čavčíková – 3. miesto, Lea Barátová- 3.miesto, Adam Mikla ,Natália Bencová , Naďa Hrušovská.


Hviezdoslavov Kubín 2020 – KOS Nitra
Školské kolo
4. kategória


Dňa 4. 3. 2020 sa v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín naši študenti prezentovali umeleckým prednesom poézie i prózy.
Na postupových miestach sa umiestnili v silnom a veľmi vyrovnanom súťažení dve študentky, ktoré svojím presvedčivým prednesom najviac zaujali hodnotiacu porotu.
V kategórii próza ide o Leu Hadnagyovú z III.B a v kategórii poézia o Natáliu Novotovú z III.AJ.
Študentkám srdečne blahoželáme a tešíme sa na ich recitáciu v regionálnom kole, ktoré sa uskutoční v septembri 2020.
NOVINKY