späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
Netradičné divadelné predstavenie Hamlet
Svieže študentské divadelné spracovanie tragédie Hamlet od renesančného dramatika Shakespeara dnes predviedli študenti V.KNA na hodine slovenského jazyka a literatúry. Ich dramatizácii predchádzalo podrobné naštudovanie si štandardizovaného diela. Boli invenční a hru si užili. Veľmi oceňujeme ich tímovú spoluprácu, verbálne repliky i neverbálnu komunikáciu.NOVINKY