späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
J. Palárik – Drotár
Žiaci VI.SXA sa 16. 06. 2021 zúčastnili večerného divadelného predstavenia Drotár. Klasickú veselohru vystriedala paródia a groteska. Myšlienkovo sa hra dotkla typickej tematiky z pera Jána Palárika: falošného vlastenectva, nacionálneho šovinizmu, prevracania kabátov, semitizmu i pseudohrdinstva. Groteskné spracovanie neduhov nebolo urážajúce. Pred očami divákov sa odkrývala dobová atmosféra Uhorska, jazyková pestrosť 19. storočia tvorená slovenčinou, maďarčinou, poľštinou, nemčinou a češtinou. Teší nás, že divadelná kultúra ožíva a herci sa opäť vracajú na scénu.NOVINKY