späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO SJL

Dňa 12. 02. 2021 sa na našej škole uskutočnil 13. ročník krajského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Naši šikovní študenti – Emka Kmeťová (VI. SXA) a Richard Bönde (V. AJ) opäť nesklamali.
Súťažili v dvoch súťažných kategóriách – A a B. V každej bolo z 21 súťažiacich iba 5 úspešných riešiteľov. Emka i Richard boli medzi nimi. Absolvovali test, správne pochopili obrazné myšlienky umeleckých vyjadrení z básní a dokázali transformovať poéziu do formy úvahy i denníkových zápiskov. Patrí im veľká vďaka zato, že aj v období dištančného vzdelávania našli v sebe vnútornú silu a nadšenie zabojovať.
Richard Bönde (V. AJ) sa umiestnil na krásnom 3. mieste v kategórii A a Emka Kmeťová (VI. SXA) na 4. mieste v kategórii B. Našim študentom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa ďalších úspechov v reprezentovaní a zveľaďovaní našej krásnej slovenčiny. Vyjadrené slovami M. R. Štefánika: „Nech každý z nás je dnes lepší, ako bol včera...“ a doplnené slovami A. Schopenhaura: „Každé zbytočné slovo spôsobuje opak toho, čo malo za cieľ.“

NOVINKY