späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
Bilingválni prváci v divadelnom nasadení


Študenti prvého ročníka bilingválneho štúdia si podrobne naštudovali literárne diela Antigona, Hamlet, Lakomec a Kocúrkovo alebo Len aby sme v hanbe nezostali. V závere prvého ročníka sa rozdelili do štyroch divadelných skupín a každá skupina spracovala vlastný skrátený divadelný scenár.
Všetky diela nesú v sebe nadčasové posolstvo. Venujú sa tematike lásky ako najvyššej hodnoty ľudstva, otázke aktívneho a čestného prístupu k životu či zamysleniu sa nad uctievaním peňazí. Kocúrkovo nie je iba názov diela, ale dodnes ho využívame ako živý frazeologizmus na označenie neporiadku, chaosu. Chalupka vystihol obmedzenosť malomeštiackeho myslenia a honbu za uznaním prostredníctvom klebiet, falošnej morálky a pseudovzdelanosti.
Koncept „tvorivej dramatiky“ bol založený na podpore individuality každého študenta. Jej kreatívny význam je predovšetkým na vnímaní a komunikácii nielen s vlastným telom a dušou, ale predovšetkým v praktickom využití v spolužití s ostatnými ľuďmi – uvedomení si skutočných hodnôt. Študenti I.AJ túto možnosť sebarealizácie naplno využili a usilovnou dvojtýždňovou prácou v štyroch skupinách vydali zo seba maximum v školskom prostredí, ktoré im tak dlho chýbalo.


NOVINKY