späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
Srdečne blahoželáme našej talentovanej esejistke Kamile Líškovej zo IV.AJ.
Dnes sa na slávnostnom online oceňovaní tohtoročnej celoslovenskej literárnej súťaže Esej Jána Johanidesa 2024 umiestnila na krásnom 2. mieste.
Od literárnej vedkyne Evy Urbanovej si vypočula podrobný rozbor svojej súťažnej práce.
Kamilkina esej má názov Les a napísala ju na súťažné motto: „Strach dáva zlé okuliare.“
Les v eseji zastupuje ľudské vnútro, je zrkadlom jeho zákutí, v ktorých sa človek túla... Dôležitá je perspektíva, naše vnútorné nastavenie. Postaviť sa lesu znamená postaviť sa sebe, svojmu vlastnému strachu. Autorka plynulo prechádzala od vecného textu k jeho lyrizácii.
Ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

Komenský a my 2024


V celoslovenskej literárnej súťaži Komenský a my získala naša škola dve ocenenia:
Katarína Reiselová z I.AJ (2. miesto v kat. B),
Daniela Račková zo IV.KA (čestné uznanie v kat. A).
Obom študentkám srdečne blahoželáme a želáme radosť z tvorivého písania.

Dňa 10. 05. 2024 sa v KRAJSKOM OSVETOVOM STREDISKU v Nitre konalo krajské kolo súťaže v rétorike - Štúrov Zvolen.
Našu školu reprezentovali:
Evelyn Fazekašová zo IV.AJ - 1. miesto a postup do celoslovenského kola, (3. kategória)
Daniela Račková zo IV.KA - 1. miesto a postup do celoslovenského kola, (2. kategória)
Šimon Šebo z III.A - 3. miesto. (3. kategória)
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.
NOVINKY