späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
W. Shakespeare: Hamlet


Žiaci VI.SXA po minuloročnej dramatizácii tragédie Hamlet v júni 2021 predviedli svoje divadelné schopnosti v inscenácii Statky-zmätky. Výstižne poukázali na hlavný myšlienkový odkaz divadelnej hry od Jozefa Gregora Tajovského z obdobia 19. storočia, ktorý je aktuálny dodnes. Honba za majetkom spôsobuje zmätky, narúša vzťahy v rodine, spôsobuje rozpad manželstva uzavretého z rozumu...
Na príbehu dvoch mladých ľudí, ktorí uzavreli manželstvo bez lásky, sa mohli zamyslieť nad tým, že šťastie nespočíva v peniazoch, ale v láske a v porozumení.
Divadelnú hru podali sviežo, zrozumiteľne a študentsky. Mnohí z nich dokázali natoľko zvnútorniť dramatický text, že sa pred očami spolužiakov odohrávali veľmi presvedčivé herecké výkony. Inscenácia bola podaná invenčne. Ďakujeme, že ste nám nielen spríjemnili piatkové dopoludnie, ale aj odovzdali hodnotný umelecký zážitok.


NOVINKY