späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
September už tradične patril informačnej výchove, ktorú absolvovali žiaci prvého ročníka. Postupne sa v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre vystriedali triedy V.KNA, I.A, I.B, I.C a I.AJ so svojimi vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry. Pracovníčky pre nich pripravili prednášku o fungovaní siete knižníc a službách, ktoré ponúkajú. Nakoniec sa žiaci zoznámili s priestormi knižnice a mnohí využili možnosť založiť si alebo obnoviť čitateľský preukaz za zvýhodnenú cenu.NOVINKY