späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
Gratulujeme!
Naše žiačky získali ocenenie v celoslovenskej súťaži Cesty za poznaním minulosti. Umelecké práce vytvorili na hodinách UMK pod vedením p. Kisovej. Poslaním súťaže bola podpora kreativity detí a mládeže tak, aby pretransformovali svoje pocity, sny, túžby do výtvarnej a literárnej podoby. Do literárnej časti súťaže bolo zaslaných 250 prác, ktoré obsahovali prozaické diela aj poéziu.
LITERÁRNA ČASŤ
1.miesto : Anna Čavčíková „Bojím sa zabúdania“
2.miesto: Ela Lovászová „To, čo je v mojom živote najcennejšie“


NOVINKY