späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
"Literárny kalamár"

Šikovníci zo sekundy získali 2. miesto v literárnej súťaži "Literárny kalamár". Naše gymnázium reprezentovali: Tomáš Rosinský, Diana Pomikalová, Ema Karlubíková a Tadeáš Vavro (II.SA).
Vedomostno-zábavná súťaž z literatúry sa konala dňa 26.10.2023. Organizátorom súťaže bolo CVČ Domino v Nitre. Témou aktuálneho ročníka súťaže bola poézia. Súťažili štvorčlenné družstvá v štyroch disciplínach ( 2 vedomostné a 2 zamerané na vlastnú tvorivosť).
Disciplíny: 1. Vieš? Nevieš? 2. Kompozícia 3. Kto? Čo? 4. Prezentácia - tvorivá časť
Súťažné družstvá predviedli krátku dramatizáciu balady Janka Kráľa: „Kríž a čiapka“, za ktorú získali naši žiaci najväčší počet bodov spomedzi všetkých družstiev. Gratulujeme!


NOVINKY