späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
24. 02. 2021 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Študenti predviedli výnimočný umelecký prednes v poézii a v próze.
Výsledky súťaže:
Poézia
1. miesto Daniel Badi – III.AJ
2. miesto Nina Kadáková – VI.SXA
3. miesto Lukáš Dzíbela – VIII. OKA

Próza
1. miesto Lea Hadnagyová – IV.B
2. miesto Natália Novotová – IV.AJ
3. miesto Alexandra Hollá – I. A

Ďakujeme za krásny umelecký zážitok. Vlasta Zelenková