späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – 2. A 3. KATEGÓRIA – OBVODNÉ KOLO

5 diplomov pre našich
Gymnázium, Golianova 68, Nitra !

Skvelé výkony a výborné umiestnenia vybojovali žiaci dolného stupňa gymnázia na súťaži Hviezdoslavov Kubín v KOS Nitra.
Ema Karlubíková( PA), 2.miesto v II.kat., próza
Diana Pomikalová (PA), 2.miesto v II.kat., poézia
Radko Mlynek( SA), 2.miesto v III.kat., poézia
Daniela Račková( TA), 1.miesto v III.kat., próza
Lea Barátová( KA), 3.miesto v III.kat., próza

GRATULUJEME!