späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry zaznamenala v školskom roku 2022/2023 niekoľko výraznejších úspechov.

Mladý moderátor 2022: Evelyn Fazekašová (III.AJ) – 1. miesto v krajskom kole, postup do celoslovenského kola (3. miesto), Ema Riznárová (III.AJ) – 2. miesto v krajskom kole, postup do celoslovenského kola.
Beniakove Chynorany: Hannah Gilan (V.AJ) – 1. miesto v 2. kat. (poézia), Ladislav Bánovský (III.C) – 3. miesto v 2. kat. (poézia).
Nina Kadáková z VIII.OKA získala v celoslovenských literárnych súťažiach 2022 krásne umiestnenia: Literárna Senica – 1. miesto, Petržalské súzvuky Ferka Urbánka – 3. miesto, Gerbócova literárna Snina – 3. miesto.
TVORBA 2023: Martin Kettmann s víťazným textom z HK (9. – 13. 03. 2023).
Scénická žatva: Martin Kettmann (4. 9. 2022) – s víťazným textom z HK.
I medzi ocenenými v 13. ročníku celoslovenskej súťaže Esej Jána Johanidesa boli naši študenti:
• Ela Lovászová zo IV.A získala krásne 3. miesto za esej na citát z knihy Podstata kameňolomu (J. Johanides): „Dom už spal, keď som sa ocitol v jednom z jeho sŕdc."
• Evelyn Fazekašová z III.AJ získala prémiovú cenu za esej na citát z knihy Holomráz (J. Johanides): „Býva takmer pravidlom, že dostávame odpovede na svoje otázky, keď ich najmenej očakávame."

V súťaži Hviezdoslavov Kubín 2023 sme tento rok zaznamenali bohatú nádielku.
Výsledky v obvodnom kole:
II. kat. próza – 2. miesto Ema Karlubíková, I.PA
II. kat. poézia – 2. miesto Diana Pomikalová, I.PA
III. kat. poézia – 2. miesto Radovan Mlynek, II.SA
III. kat. próza – 1. miesto Daniela Račková, III.TA
III. kat. próza – 3. miesto Lea Barátová, IV.KA
Výsledky v okresnom kole:
III. kat. próza – 3. miesto Daniela Račková, III.TA
Výsledky v regionálnom kole:
IV. kat. próza – 3. miesto Samuel Hollý, I.AJ
IV. kat. poézia – 3. miesto Kristína Majbová, III.A
Viktória Kozlová z II. C získala čestné uznanie

Do XXXI. ročníka celoštátnej literárnej súťaže dospelých začínajúcich autorov POETICKÁ ĽUBOVŇA 2023 bolo zaslaných celkovo 375 prác. Medzi ocenenými študentmi boli aj dve naše talentované študentky: Nina Kadáková z VIII.OKA, ktorá sa umiestnila na 2. mieste a Simonka Kapusníková z III.AJ, ktorá získala 3. miesto.
V celoštátnom kole literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko získali Kamila Líšková a Ema Riznárová z III.AJ – čestné uznania.
V celoslovenskej literárnej súťaži písania fantasy a sci-fi poviedok Cena Gustáva Reussa získala naša žiačka, Nina Kadáková z VIII.OKA, krásne 2. miesto.
Školský časopis OZVENA získal v súťaži Štúrovo pero 2023 CENU KRAJSKEJ KNIŽNICE VO ZVOLENE.
Šaliansky Maťko: do okresného kola postúpila Dianka Pomikalová z I.PA, získala krásne 3. miesto.
Olympiáda zo SJL: kategória C – do okresného kola postúpila Daniela Račková z III.TA (úspešná riešiteľka, 4. miesto). V krajskom kole OSJL sa Evelyn Fazekašová z III.AJ umiestnila v kategórii B na 1. mieste a Daniel Badi z V.AJ bol úspešným riešiteľom na 4. mieste v kategórii A. V celoslovenskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry reprezentovala našu školu Evelyn Fazekašová z III.AJ v kategórii B. Umiestnila sa na krásnom 3. mieste.
Štúrov Zvolen 2023 – krajské kolo rečníckej súťaže: v druhej kategórii sa na 2. mieste umiestnila Daniela Račková z III.TA. V tretej súťažnej kategórii sa na 2. mieste umiestnila Evelyn Fazekašová z III.AJ a na 3. mieste Šimon Šebo z II.A.