späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
21. 10. 2022 sa študenti III.A, III.AJ a SPA zúčastnili netradičného vyučovania literatúry na netradičnom mieste. Učivo o živote a tvorbe Ivana Kraska absolvovali priamo z básnikovho bytu v Piešťanoch.
Krasko, Ivan : Topole
Hej, tie hrdé, vysočizné topole!
Ako vzhľad ich duch môj zmizne...
Hore...? Dolu...? Do nirvány...?
– Ako havran ošarpaný
do noci...