späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
Krásne 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Štúrov Zvolen obsadila Evelyn Fazekašová z II.AJ. Evelyn je rodená rečníčka, dokáže plynulo formulovať myšlienky. Rôznorodosť tém pre ňu nie je prekážkou, pretože má široký rozhľad a výrazne rozvinuté kritické myslenie. Dokáže si získať publikum od prvého vyrieknutého slova a udržať si pozornosť až do poslednej bodky.