späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
Sárova Bystrica 2022

„Veľa múdrosti sa často vyjadruje menším počtom slov.“ (Sofokles)

Celoslovenské kolo postupovej moderátorskej súťaže Sárova Bystrica 2022 sa nieslo v znamení vysielacích zmien v podmienkach fiktívneho štúdia. Dňa 25. 11. 2022 si víťazi krajských kôl zmerali sily v piatich súťažných disciplínach: moderovanie vlastnej relácie, spravodajstvo, reportáž, reklama a interview. Krásne 3. miesto obsadila naša Evelyn Fazekašová z III.AJ. Tešíme sa aj z výkonu Emky Riznárovej z III.AJ, ktorej vystupovanie porota vyhodnotila ako veľmi prirodzené a autentické. Srdečne blahoželáme!


NOVINKY