späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
"Učenie nikdy nevyčerpáva myseľ."
Leonardo Da Vinci

Nabití vedomosťami sa dnes žiaci III.TA a IV.KA zúčastnili školského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C. Odbornú komisiu tvorili pani profesorky Mgr. Ľ. Barátová, Mgr. S. Kišová a PaedDr. S. Ballayová. Z 24 najlepších študentov Golianka sa na víťazných priečkach umiestnili:
1. miesto Danielka Račková - III. TA postup do okresného kola
2. miesto Lea Barátová - IV. KA
3. miesto Natálka Koperová - IV. KA
Všetci žiaci úspešne zvládli didaktický test, transformáciu textu a ústny prejav.
Ďakujeme za reprezentáciu a Danielke Račkovej držíme palce v okresnom kole.NOVINKY