späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN


školský rok 2016/2017
recitačná súťaž

Vo februári 2017 sa uskutočnilo v našej škole školské kolo recitačnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN v kategóriách II., III. a IV. Súťaž je postupová. V každej kategórii sa súťaží v disciplínach POÉZIA a PRÓZA. Do ďalšieho kola postupujú vždy iba tí, ktorí sa umiestnili na prvom mieste.
Víťazi školského kola a zároveň postupujúci žiaci v jednotlivých kategóriách:

II. kategória:
Jana Madová - poézia, I. PA (pripravovala PaedDr. Solčanská)
Šimon Vavro - próza, I. PA (pripravovala PaedDr. Solčanská)
Anna Čavčíková, I. PA (pripravovala PaedDr. Solčanská)

III. kategória:
Ema Milová, IV. KA (pripravovala PaedDr. Stanková)
Lukáš Dzibela, IV. KA (pripravovala PaedDr. Stanková)
Nikola Čurgaliová, II. TA (pripravovala PaedDr. Solčanská)

IV. kategória:
Viktória Zajacová, VI. SXA (pripravovala PaedDr. Stanková)
Jana Ščepková, II. AJ (pripravovala Mgr. Lukačková)

V regionálnom kole, ktoré sa konalo v KOS Nitra, sa v školskom kole 2016/2017 umiestnila na 1. mieste Viktória Zajacová zo VI. SXA. Postúpila do krajského kola, ktoré sa konalo v KOS Topoľčany. V krajskom kole sa jej už prvenstvo nepodarilo obhájiť.
Krajské kolo: Anna Čavčíková (2. miesto).


Nitra 20. 4. 2017
Zapísala: PhDr. Darina Račková