späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
KOMENSKÝ A MY

V školskom roku 2016/2017 naši študenti opäť v tejto obľúbenej literárnej súťaži súťažili, ale na víťazných priečkach sme sa neumiestnili. Nenecháme sa však odradiť, práve naopak, je to pre nás výzva na zasielanie nových a ešte kvalitnejších súťažných prác v aktuálnom školskom roku 2017/2018, aby sme v konkurencii žiakov z iných škôl obstáli.

Náš doterajší najvýraznejší úspech
Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, Unia Comenius v Prahe, Základná škola J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí a Pedagogická fakulta UKF v Nitre vyhlásili 13. ročník celoslovenskej súťaže „KOMENSKÝ A MY“.
Súťaž je pre všetkých, ktorí sú motivovaní životom, dielom a vzťahom J. A. Komenského k deťom a mládeži, sympatiami ku Komenskému ako osobnosti svetového významu, človeku vynikajúceho v rôznych oblastiach ľudskej činnosti, ktorého myšlienky sa stali inšpirujúcimi pre generácie následníkov a oslovujú aj našu súčasnosť. Súťaž si kladie za cieľ prispieť k zvýšeniu historického povedomia našej mladej generácie a podporiť hľadanie samostatných tvorivých riešení.
Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo dňa 21. 4. 2016 v priestoroch PF UKF v Nitre. Na prvom mieste v kategórii B sa umiestnila Ema Mozníková z II. A, ktorú do súťaže pripravovala PhDr. Darina Račková.

Nitra 22. 4. 2017 Zapísala: PhDr. Darina Račková