späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
„Všetci stojíme na jednom javisku veľkého sveta a čokoľvek sa tu koná, dotýka sa všetkých.“ (J. A. Komenský)

Dňa 08. 11. 2023 sa v priestoroch Župného domu v Nitre konalo slávnostné vyhodnotenie 20. celoslovenského kola literárnej súťaže Komenský a my. Medzi ocenenými súťažiacimi v kategórii stredných škôl boli aj naše dve žiačky:
2. miesto: Ema Drábeková zo IV.AJ,
3. miesto: Simona Kapusníková zo IV.AJ.
Veľmi sa tešíme z ich úspechu!
Pri príležitosti 20. jubilejného ročníka súťaže boli udelené aj 3 ceny pre pedagógov. Jednu z nich, Cenu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, obdržala pedagogička PhDr. Darina Račková.

NOVINKY