späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
ANASOFT LITERA

Anasoft litera je najlepšie ohodnotená a najprestížnejšia slovenská literárna cena za pôvodnú prózu vydanú v uplynulom roku, ktorá kladie dôraz nielen na finančnú odmenu pre autora najlepšej knihy (10 000 eur), ale predovšetkým na propagáciu finálových kníh medzi stredoškolskými študentmi.
Dňa 30. 01. 2023 sa aj náš výber študentov (z III.AJ, II.AJ a II.C) zúčastnil online besedy s tromi nominovanými autormi v celoslovenskom projekte ANASOFT LITERA. Besedu pre našich študentov zorganizovala pani Simona Prokopec Fochlerová z Literárneho informačného centra v Bratislave.
Podmienkou účasti na besede bola 1 prečítaná kniha z výberu, ktorý nám bol Literárnym centrom v Bratislave sprístupnený už v septembri 2022:
Marek Vadas: Šesť cudzincov
Mariana Čengel Solčanská: Proces s mŕtvym
Jana Micenková: Krv je len voda

Beseda sa niesla v duchu živej diskusie s predstaviteľom postabsurdnej literatúry tzv. čierneho a zeleného humoru Marekom Vadasom, ktorú dopĺňala osobnými vstupmi na spomienky starých rodičov z obdobia Slovenského štátu Mariana Čengel Solčanská, slovenská filmová režisérka, scenáristka a spisovateľka, rodáčka z Nitry. Problémy medziľudských vzťahov dnešnej doby prepojené na filozofické úvahy o rodovej rovnosti pútavo vykreslila Jana Micenková, slovenská dramatička a režisérka.
Ďakujeme našim študentom za dôstojnú reprezentáciu našej školy v tvorivej diskusii s pozvanými slovenskými autormi.NOVINKY