späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
ESEJ JÁNA JOHANIDESA
školský rok 2016/2017

V Mestskom kultúrnom stredisku, SNP 16 v Šali boli v stredu (26. apríla 2017) dopoludnia slávnostne vyhlásení ocenení stredoškoláci, ktorí sa zapojili svojou prácou do súťaže Esej Jána Johanidesa. V siedmom ročníku si študenti mohli vybrať z troch myšlienok Jána Johanidesa:
Každý je aspoň raz vinníkom.
(Obdoba tejto myšlienky má novozákonný obsah: kto je bez viny, nech prvý hodí kameň. Johanides upozorňuje na to, že nikto z ľudí nie je absolútne nevinný.)

Vtom sa ukazovákom, nevedomky, zľahka dotkol akéhosi polozmrazeného kúska mäsa na mäsiarskom pulte, a zároveň znovu videl, ako vykladal tých mŕtvych z vagónov. Pocítil Mauthausen cez brušká prstov. (Mauthausen bol koncentračný tábor v Hornom Rakúsku (postavený roku 1940), neďaleko Linzu. Svoj román Slony v Mauthausene Johanides venoval Karolovi Stráňaiovi, ktorý ako jediný z otcovej rodiny prežil Mauthausen a svoju skúsenosť mu vyrozprával.)

Zaujímajú ma príčiny, ktoré spôsobujú premenu citov na pocity. (Mnohí sme sa stretli s tým, ako sa hlboký cit, priateľstvo či iný medziľudský vzťah môžu zmeniť na rutinu, keď už si nemáme čo povedať. Johanidesa zaujíma ten zlom.)


Naša študentka I. B triedy – GABRIELA LENICKÁ – sa umiestnila v konkurencii 43 súťažiacich na krásnom 1. mieste.