späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
Literárna exkurzia Martin

Dňa 25. 10. 2016 sa žiaci IV. A, IV. B, IV. AJ a IV. BJ zúčastnili literárnej exkurzie v Slovenskom národnom literárnom múzeu v Martine. Absolvovali prednášku o počiatkoch slovenskej literárnej minulosti v Národnej dvorane. Chronologicky si zopakovali vývin slovenskej literárnej tvorby až do 20. storočia s dôrazom na najvzácnejšie literárne pamiatky a ich odkaz mladej generácii.
Navštívili i Národný cintorín v Martine, kde im lektorka priblížila najvýznamnejších slovenských dejateľov, ktorí sú tu pochovaní. Vzhľadom k tomu, že sme navštívili pietne miesto pred Pamiatkou zosnulých, žiaci pri hroboch symbolicky, zapálením sviečky, spomínali na svojich predkov z radov inteligencie.
Žiakov na exkurzii sprevádzali: PhDr. Darina Račková, PhDr. Vlasta Zelenková, PaedDr. Beáta Solčanská a Mgr. Veronika Szombatová.