späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
Máme úspešnú riešiteľku zo 4. miesta v CELOSLOVENSKOM KOLE OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY .

Je ňou naša všestranne talentovaná študentka Lea Barátová, žiačka V.KNA triedy.
Súťažila v kategórii B spolu so študentmi druhého ročníka stredoškolského štúdia.
O to viac sme na ňu hrdí a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.


NOVINKY