späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
školský rok 2016/2017

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl a je každoročne vyhlasovaná a organizovaná ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.
V školskom roku 2016/2017 sa v školskom kole umiestnili na prvých postupových miestach:
v kategórii A – Veronika Hubinská zo IV.BJ, pripravovala PhDr. Zelenková,
v kategórii B – Viktória Floreková z II. C, pripravovala PhDr. Zelenková,
v kategórii C – Nina Krbúšiková zo IV. KA, pripravovala PaedDr. Stanková.

KRAJSKÉ KOLO sa uskutočnilo na ZŠ Hradná 22, Nové Zámky, naši študenti sa už neumiestnili na postupových priečkach.
NOVINKY