späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
Dňa 29. 9. 2017 sa triedy III.C a VII.SPA spolu s pani profesorkami Zelenkovou, Krištofičinovou a Stankovou zúčastnili literárnej exkurzie Piešťany, Izba I. Krasku. Navštívili pamätnú izbu Ivana Krasku, vypočuli si odborný výklad pani lektorky, ktorá porozprávala o živote Ivana Krasku od narodenia až po jeho smrť, o jeho priateľstve so Štefánikom a o Kraskovej prvej nenaplnenej láske až po napísanie jeho dvoch básnických zbierok: Verše a Noc & Samota. Odborná exkurzia bola obohatená o umelecký zážitok – lektorkin recitačný prednes Kraskových básní. Umeleckým prednesom Kraskových básní sa prezentovali aj naši študenti, a to Matej Blaškovič, Adriána Matláková a Matej Vnuk. Po odbornom výklade a recitáciách si študenti pozreli pamätné artefakty múzea.

NOVINKY