späť na hlavnú stránku
SLOVENSKÝ JAZYK
Dňa 10.10.2017 sa triedy IV. AJ a IV. A pod vedením PhDr. V. Zelenkovej a PhDr. D. Račkovej zúčastnil literárno-dejepisnej exkurzie v Martine. Navštívili Slovenské národné literárne múzeum v Martine, kde svoje znalosti z literatúry a histórie slovenského národa obohatili odbornou prednáškou pani lektorky, ktorá veľmi ochotne interpretovala kompletný vývin slovenskej literatúry a a slovenského jazyka od najstarších čias až po súčasnosť. Po prehliadke mnohých cenných písomných artefaktov a búst významných národných buditeľov exkurzia pokračovala prehliadkou Národného cintorína v Martine, ktorou nás opäť sprevádzala lektorka. Žiaci mali možnosť vidieť miesta posledného odpočinku vyše 400 významných osobností slovenskej histórie, ktorým vzdali hold zapálením sviečky na hrobe.

NOVINKY